Pasivácia hliníka

vykres2b -

Pasivácia hliníka ako ochrana kovového povrchu pred koróziou

Pasivácia hliníka je proces povrchovej úpravy, pri ktorom dochádza k vytvoreniu konverznej chemickej vrstvy na povrchu hliníkového objektu. Táto vrstva prispieva k zvýšeniu odolnosti voči korózii a zároveň aj k stabilizácii elektrického povrchového odporu. Pasivácia hliníka zároveň zlepšuje trvácnosť a dlhodobú priľnavosť lepených spojov. Samozrejme, že hliníkové objekty sú vďaka pasivácií odolnejšie voči poveternostným a ostatným podmienkam prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Pasivácia hliníka taktiež vedie k zlepšeniu ich vzhľadu. Ide o účinnú prevenciu predĺženia životnosti, trvácnosti a funkčnosti kovov, keďže bráni ich degradácií v dôsledku korózie.

 

Priebeh pasivácie hliníka

Pasivácia hliníka zvyčajne nasleduje po čistení (dôkladne odmastenie povrchu a odstránenie nečistôt, prachu, olejových škvŕn a ostatného znečistenia) a následnom morení. Realizuje sa pomocou moriacich prípravkov (gély, pasty, kvapaliny) a jeho úlohou je odstrániť oxidy, korózne splodiny či nábehové farby. Je potrebné zdôrazniť, že pri morení sa odstráni tenká povrchová vrstva. Po morení začína pasivácia hliníka, ktorá vytvorí spomínanú ochrannú vrstvu (pasivačný film) na hliníkových predmetoch a objektoch. A to pôsobením kyslíka, vody a oxidujúcich kyselín, ktoré pokryjú hliník vrstvou oxidu. Práve ten zabraňuje ďalším chemickým reakciám hliníka.

Pasivácia hliníka prebieha postriekaním, príp. ponorením predmetu do pasivačného roztoku. Následne hliníkový predmet očistíme, skontrolujeme a usušíme.

Je zrejmé, že pasivácia hliníka je (podobne ako práškové lakovaniekomaxit) odborným procesom, ktorý si žiada nielen vhodné materiálové a prístrojové zariadenie, ale aj odborné skúsenosti a znalosti. Pri práci používame pasivačné prostriedky, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou a účinnosťou. V prípade bližších informácií sme vám k dispozícii.